Få kørekort som 17-årig

For at tage kørekort i Danmark skal man være minimum 17 år. Dog kan man starte på teori 3 måneder inden man fylder 17 år. Man kan gå til teoriprøve 1 måned inden det fyldte 17 år og til den praktiske prøve tidligst på selve 17 års dagen. Man skal være bosiddende i Danmark og først når man er fyldt 18 år må man køre bil alene. 

Disse ting skal du være opmærksom på: 

 • Dine forældre (indehaver af forældremyndigheden) skal give samtykke til at du må tage kørekort
 • Når du har fået kørekort, skal du køre med en erfaren ledsager, indtil du er 18 år
 • Du må ikke køre i udlandet
 • Det er dit ansvar, at du har fortalt ledsageren om de krav som vedkommende skal overholde
  • Ledsager skal være min. 30 år.
  • Ledsager skal have haft et dansk udstedt kørekort til kategori B (alm. bil) i de seneste 10 år. I den periode må kørekortet ikke have været frakendt - hverken betinget eller ubetinget. 
  • Ledsager skal have et gyldigt kørekort til kategori B (alm. bil), der er udstedt i Danmark. 
  • Ledsager skal medbringe sit kørekort. 
  • Ledsager skal til enhver tid lovligt kunne køre bilen. Dvs. at ledsager ikke må have en promille over 0,5, have indtaget ulovlige stoffer eller være så træt eller syg, at han/hun ikke kan køre bilen forsvarligt. 
  • Det er ledsagers  opgave, at giveråd og vejledning til den 17-årige og hjælpe med at bevare overblikket på turen. Den 17-årige er juridisk fører af bilen og har dermed ansvaret for kørslen.